Mijn eindexamen

havo

Cijfer

Telt de rekentoets mee?

De rekentoets telt niet mee in de slaag/zak-regeling. Je moet de rekentoets wel maken en het cijfer komt op je cijferlijst.

Afnameperiodes 3F/3S/3ER

3F/3ER:

  • 1e afnameperiode: 7 januari - 20 januari 2019
  • 2e afnameperiode: 4 maart - 17 maart 2019
  • 3e afnameperiode: 27 mei - 9 juni 2019

3S:

  • 2e afnameperiode: 4 maart - 17 maart 2019
Voorbeeldtoetsen

Als je wilt oefenen voor de rekentoets kun je voorbeeldtoetsen maken. Deze vind je op oefenen.facet.onl. Zit je op het vmbo dan oefen je de 2F-toets. Als je havo of vwo doet, kies je voor 3F. Via de rekenopgaven-etalage is ongeveer 90% van de in 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 gebruikte rekentoetsopgaven openbaar gemaakt.

Cijfer

Het CvTE bepaalt voor elke variant van de rekentoets welk cijfer hoort bij welke score. De school stelt op basis hiervan je eindcijfer vast.

Bekendmaking score aan de school:

  • 1e afnameperiode: 8 februari 2019
  • 2e afnameperiode: 5 april 2019
  • 3e afnameperiode: 28 juni 2019
Herkansen

Je mag in totaal vier keer een rekentoets maken, waarvan de eerste in het voorlaatste leerjaar moet worden gemaakt.

Je mag herkansen op een hoger of een lager niveau. Als je de rekentoets op verschillende niveaus hebt afgelegd, dan bepaalt de directeur in overleg met jou welk van je behaalde resultaten op je cijferlijst wordt vermeld.

Hulpmiddelen

Bij de rekentoets mag je pen of potlood en kladpapier gebruiken. Het kladpapier mag je niet meenemen en moet je na de toets, voordat je weggaat, inleveren.

Je mag het basispakket hulpmiddelen van de centrale examens gebruiken met uitzondering van de rekenmachine.

Je mag een papieren verklarend Nederlands woordenboek gebruiken. Dat mag een Nederlands-Nederlands woordenboek zijn, maar ook het beeldwoordenboek of een woordenboek van het Nederlands naar je thuistaal is toegestaan.

Andere hulpmiddelen, zoals een digitaal woordenboek, zijn niet toegestaan.

Ernstige rekenproblemen

De ER-toets is er voor leerlingen met ernstige rekenproblemen, zoals dyscalculie.

Bij de rekentoets ER is het gebruik van een eigen rekenmachine toegestaan, en ook het gebruik van een standaardrekenkaart en een aanvullende rekenkaart. Deze worden aangeboden door het CvTE. Klik hier voor meer informatie. Als je ernstige rekenproblemen hebt, bespreek dit dan met je docent.

Inzage

Je kunt je gemaakte rekentoets inzien. Omdat de opgaven na de afname niet direct openbaar zijn, moet inzage plaatsvinden in een besloten zitting. Je kunt inzage krijgen in de opgaven, het correctievoorschrift/antwoordmodel, je eigen antwoorden en de scores die per opgave zijn toegekend.

De inzage wordt geregeld via de examensecretaris op jouw school. De mogelijkheid tot inzage start na de afnameperiode tot ongeveer een maand na de normering.

Klachten en opmerkingen

Als je (inhoudelijke) opmerkingen of vragen hebt, kun je contact opnemen met het LAKS. In dat geval vraag je op je school de variantnaam, zodat LAKS weet over welke variant van de toets je opmerking gaat.

Het LAKS Informatiecentrum is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 17:00 uur. Ook kun je kijken op www.rekentoetsklacht.nl.