Mijn eindexamen

vmbo GL/TL

Slaag-zakregeling gl/tl

Zo ben je geslaagd op vmbo GL/TL

Je bent geslaagd als je aan de volgende 5 punten hebt voldaan:

 1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
 3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
  • al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of
  • je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is
 4. Kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk (of sectorwerkstuk bij het cspe oude stijl) zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
 5. Je hebt de rekentoets gemaakt.

LET OP

 • Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
 • Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1) doe je geen centraal examen.

Doe je het profielvak-cspe gl en heb je keuzevakken gevolgd:

Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken in het vrije deel worden gemiddeld tot één cijfer dat als cijfer van één vak meetelt bij de uitslagbepaling. Het cijfer voor het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal keuzevakken dat je hebt.

Voorbeeld: Profielvak 7 Keuzevak a 6 Keuzevak b 5 Het combinatiecijfer is dan 2x7 plus 6 plus 5 gedeeld door 4 = 6,25 is afgerond 6.

Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer wel een 4 of hoger.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor GL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers (dus ook het cijfer van het cse of cspe van het beroepsgerichte vak) op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Doe je vavo?

Ben je eerder gezakt en doe je nu opnieuw examen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Ook voor jou geldt dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers waarover de uitslag wordt vastgesteld, minimaal 5,50 moet zijn. Bij 5,49 ben je gezakt. Daarnaast moet je de rekentoets hebben gemaakt.