Mijn eindexamen

vmbo KB - papier

Tips

Kijk van tevoren goed welke spullen je mee mag nemen naar je examen. Op deze website is dit bij elk vak aangegeven.

Mocht je snel last hebben van omgevingsgeluid, neem dan geluidsstoppers mee. Neem je eten/drinken mee? Zorg er dan voor dat je geen overlast veroorzaakt voor andere examenkandidaten.

Sommige examens bevatten meerdere examenboekjes met losse bladen. Bij examens worden geen nietjes gebruikt. Mocht je het prettig vinden de boekjes te nieten, neem dan een nietmachine mee. Zorg er wel voor dat je toestemming hebt van de examensecretaris van je school.

Je mag bij alle vakken een gewone simpele rekenmachine gebruiken. Je mag er geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. Je mobiel gebruiken als rekenmachine mag dus niet. De rekenmachine mag ook geen geluidsoverlast bezorgen en niet worden opgeladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij. Andere apparatuur die in verbinding staat met de buitenwereld, zoals smartwatches en noise cancelling headsets, zijn ook verboden. Als de directeur van je school alle horloges verbiedt, moet er in de ruimte wel een zichtbare klok aanwezig zijn.

Je school kan bepalen dat jij de computer mag gebruiken om mee te schrijven (als schrijfhulp in plaats van pen-en-papier) als je (tijdelijk) niet kunt schrijven maar wel kunt typen. Je mag geen spellingscontrole gebruiken. De surveillant controleert daarop.

Minder dan een half uur te laat voor je examen? Je mag nog meedoen. Je moet wel tegelijk met de anderen stoppen. Ben je langer dan een half uur te laat, dan mag je niet meedoen met het examen.

Bekijk bij elke vraag goed wat je moet doen. Bekijk daarna pas de informatie, teksten en afbeeldingen die je ook echt nodig hebt. Als je al die informatie eerst gaat lezen, kost dat veel tijd.

Als om een berekening of verklaring wordt gevraagd, geef die dan ook. Je krijgt geen punten voor alleen het goede antwoord.

Als je iets niet weet of kunt, twijfel niet te lang en ga verder met de volgende vraag. Je kunt altijd terug naar de vraag die je hebt overgeslagen.

Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst zelf het antwoord en bekijk dan of dit bij de keuzemogelijkheden staat.

Weet je het antwoord niet bij een meerkeuzevraag? Vul toch altijd iets in. Misschien gok je goed.