Mijn eindexamen

Nog niet actueel!

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) werkt aan een geactualiseerde versie van mijneindexamen.nl. De informatie die er nu te vinden is, was actueel voor het examenjaar 2016.
In januari 2017 is mijneindexamen.nl weer up-to-date met alle algemene informatie over het centraal examen 2017. Mocht je nu al informatie willen zoeken over het centraal examen 2017, dan kun je die vinden op Examenblad.nl.
Onderstaand filmpje laat zien hoe mijneindexamen.nl werkt en wat je daarin kunt vinden.