Mijn eindexamen

vmbo GL

Volledig rooster vmbo GL

maandag 13 maart 2023

beeldende vorming cpe

maandag 13 maart 2023 0:00 - 0:00

donderdag 11 mei 2023

Engels (tijdvak 1)

donderdag 11 mei 2023 13:30 - 15:30

vrijdag 12 mei 2023

Duits (tijdvak 1)

vrijdag 12 mei 2023 9:00 - 11:00

natuur- en scheikunde 1 (tijdvak 1)

vrijdag 12 mei 2023 13:30 - 15:30

maandag 15 mei 2023

dans (tijdvak 1)

maandag 15 mei 2023 9:00 - 11:00

drama (tijdvak 1)

maandag 15 mei 2023 9:00 - 11:00

wiskunde (tijdvak 1)

maandag 15 mei 2023 13:30 - 15:30

dinsdag 16 mei 2023

geschiedenis (tijdvak 1)

dinsdag 16 mei 2023 9:00 - 11:00

Frans (tijdvak 1)

dinsdag 16 mei 2023 13:30 - 15:30

woensdag 17 mei 2023

muziek (tijdvak 1)

woensdag 17 mei 2023 9:00 - 11:00

economie (tijdvak 1)

woensdag 17 mei 2023 13:30 - 15:30

maandag 22 mei 2023

aardrijkskunde (tijdvak 1)

maandag 22 mei 2023 13:30 - 15:30

dinsdag 23 mei 2023

maatschappijkunde (tijdvak 1)

dinsdag 23 mei 2023 9:00 - 11:00

Nederlands (tijdvak 1)

dinsdag 23 mei 2023 13:30 - 15:30

woensdag 24 mei 2023

biologie (tijdvak 1)

woensdag 24 mei 2023 13:30 - 15:30

donderdag 25 mei 2023

natuur- en scheikunde 2 (tijdvak 1)

donderdag 25 mei 2023 13:30 - 15:30

vrijdag 26 mei 2023

beeldende vorming (tijdvak 1)

vrijdag 26 mei 2023 9:00 - 11:00

Arabisch (tijdvak 1)

vrijdag 26 mei 2023 13:30 - 15:30

Spaans (tijdvak 1)

vrijdag 26 mei 2023 13:30 - 15:30

Turks (tijdvak 1)

vrijdag 26 mei 2023 13:30 - 15:30

dinsdag 30 mei 2023

Fries (tijdvak 1)

dinsdag 30 mei 2023 9:00 - 11:00