Mijn eindexamen

vmbo TL
Toegankelijkheid

Deze website is van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Als CvTE vinden we het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Hier vind je de verklaring van het CvTE voor deze website: toegankelijkheidsverklaring van mijneindexamen.nl.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@cvte.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen CvTE

Als CvTE hebben we meerdere websites in beheer. Bekijk alle toegankelijkheidsverklaringen voor onze publieke websites via het Dashboard Digitoegankelijk (op digitoegankelijk.nl).