Mijn eindexamen

vmbo TL
Tips
  • Kijk van tevoren goed welke spullen je mee mag nemen naar je examen. Op deze website is dit bij elk vak aangegeven.
  • Mocht je snel last hebben van omgevingsgeluid, neem dan geluidsstoppers mee.
  • Neem je eten/drinken mee? Zorg er dan voor dat je geen overlast veroorzaakt voor andere examenkandidaten.
  • Sommige examens bevatten meerdere examenboekjes met losse bladen. Bij examens worden geen nietjes gebruikt. Mocht je het prettig vinden de boekjes te nieten, neem dan een nietmachine mee. Zorg er wel voor dat je toestemming hebt van de examensecretaris van je school.

Je mag bij alle vakken een gewone simpele rekenmachine gebruiken. Je mag er geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. Je mobiel gebruiken als rekenmachine mag dus niet. De rekenmachine mag ook geen geluidsoverlast bezorgen en niet worden opgeladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij. Andere apparatuur die in verbinding staat met de buitenwereld, zoals smartwatches en noise cancelling headsets, zijn ook verboden. Als de directeur van je school alle horloges verbiedt, moet er in de ruimte wel een zichtbare klok aanwezig zijn.

Je school kan bepalen dat jij de computer mag gebruiken om mee te schrijven (als schrijfhulp in plaats van pen-en-papier) als je (tijdelijk) niet kunt schrijven maar wel kunt typen. Je mag geen spellingscontrole gebruiken. De surveillant controleert daarop.

Minder dan een half uur te laat voor je examen? Je mag nog meedoen. Je moet wel tegelijk met de anderen stoppen. Ben je langer dan een half uur te laat, dan mag je niet meedoen met het examen.

Lees goed wat op het voorblad van het examen staat en houd je aan de instructies. Dus als er staat: geef twee voorbeelden, geef er dan twee en niet meer. Als je bijvoorbeeld twee voorbeelden moet geven en je geeft er drie, wordt het derde voorbeeld niet beoordeeld!

Bekijk bij elke vraag goed wat je moet doen. Bekijk daarna pas de informatie, teksten en afbeeldingen die je ook echt nodig hebt. Als je al die informatie eerst gaat lezen, kost dat veel tijd.

Als om een berekening of verklaring wordt gevraagd, geef die dan ook. Je krijgt geen punten voor alleen het goede antwoord.

Beantwoord je een meerkeuzevraag op gewoon antwoordpapier? Dan MOET je je keuze in hoofdletters geven (A, B, C, D…).

Als je iets niet weet of kunt, twijfel niet te lang en ga verder met de volgende vraag. Je kunt altijd terug naar de vraag die je hebt overgeslagen.

Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst zelf het antwoord en bekijk dan of dit bij de keuzemogelijkheden staat.

Weet je het antwoord niet bij een meerkeuzevraag? Vul toch altijd iets in. Misschien gok je goed.

Lever je antwoorden in op volgorde van de vragen, dan weet je ook zeker dat je alles inlevert. Lukt dit niet, geef dat dan duidelijk aan.

Een paar uur na afloop van je examen wordt het correctievoorschrift met de goede antwoorden met de punten die je daarvoor krijgt gepubliceerd. Dit geeft je een goede indruk van hoe je het examen hebt gemaakt. Je vindt deze correctievoorschriften door te klikken op 'examendocumenten' in je rooster in deze webapp.

Je kunt je examenwerk inzien tot zes maanden na je examen. Neem dan eventueel iemand mee. Je mag om uitleg vragen over de beoordeling, maar de uitslag kan niet meer veranderen. Je mag het werk ook niet meenemen.

Doe ook als je niet meer kunt slagen mee aan de herkansing. Doe je TL en stap je over naar het volwassenenonderwijs, dan hoef je de vakken waarvoor je een voldoende hebt niet over te doen.