Mijn eindexamen

Colofon

De website mijneindexamen.nl biedt leerlingen die eindexamen doen algemene informatie over het centraal examen en de rekentoets. De site is van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Vragen en opmerkingen

De redactie doet er alles aan de website actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen wat niet (geheel) correct of actueel is, dan horen wij dat graag. Je kunt je opmerkingen over deze site mailen naar info@cvte.nl.
Heb je opmerkingen over de examens, neem dan contact op met het LAKS.

Privacy

Wij gebruiken de persoonsgegevens die je zelf achterlaat alleen voor het doel van deze website. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Auteursrecht, (her)gebruik inhoud

Iedereen heeft een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van deze website onder de voorwaarden dat bij hergebruik:

  • altijd wordt verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url)
  • altijd de datum van het moment waarop de pagina is overgenomen wordt vermeld
  • als annotatie wordt vermeld: Het College voor Toetsen en Examens kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van de hergebruikte informatie.

Beeldmateriaal

Wil je beeld gebruiken, neem dan contact op met het CvTE via info@cvte.nl.

Toegankelijkheid

Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen het kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen volgens de webrichtlijnen voor de overheid.