Mijn eindexamen

dinsdag 21 mei 2024
13:30 - 16:00

Hulpmiddelen

Kijk op examenblad bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens havo en vwo 2024.

Woordenboek

Je mag een woordenboek gebruiken naar en vanuit deze taal (in een of twee delen). Een digitaal woordenboek mag niet.

Als je ook een Engels - Engels woordenboek wilt gebruiken, vraag dit dan ruim voor je examen aan bij de directeur van je school.

Oefenexamens

Oefenexamen 2018  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2019  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2021  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2022  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2023  kijk op Examenblad.nl

Het is ook mogelijk om examens uit andere jaren te kiezen via de jaarring linksboven op Examenblad.nl.

Examenstof

De examenstof is uitgewerkt in de syllabus, zie de vakpagina op examenblad.

Correctievoorschriften