Mijn eindexamen

woensdag 22 mei 2024
9:00 - 12:00

Hulpmiddelen

Kijk op examenblad bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens havo en vwo 2024.

Doe je examen kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen), dan krijg je alle vragen op de computer. Je antwoorden schrijf je op papier.

Oefenexamens

Oefenexamen 2018  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2019  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2021  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2022  kijk op Examenblad.nl
Oefenexamen 2023  kijk op Examenblad.nl

Het is ook mogelijk om examens uit andere jaren te kiezen via de jaarring linksboven op Examenblad.nl.

Examenstof

De examenstof is uitgewerkt in de syllabus, zie de vakpagina op examenblad.

Correctievoorschriften