Mijn eindexamen

vmbo GL
Colofon

De webapp mijneindexamen.nl is van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Op mijneindexamen.nl vind je alle officiële informatie over je centrale examens (rooster, hulpmiddelen, slaag-zakregeling en tips).

Vragen en opmerkingen

De redactie doet er alles aan de website actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen wat niet (geheel) correct of actueel is, dan horen wij dat graag. Je kunt je opmerkingen over deze site en opmerkingen of vragen over centrale examens in het algemeen doorgeven aan LAKS via info@laks.nl.

Privacy

Bij het gebruik van deze website is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij gebruiken de gegevens die je zelf achterlaat alleen voor het doel van deze website.

Auteursrecht, (her)gebruik inhoud

Iedereen heeft een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van deze website onder de voorwaarden dat bij hergebruik:

  • altijd wordt verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url);
  • altijd de datum van het moment waarop de pagina is overgenomen wordt vermeld;
  • als annotatie wordt vermeld: Het College voor Toetsen en Examens kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van de hergebruikte informatie.

Beeldmateriaal

Wil je beeld gebruiken, neem dan contact op met het CvTE via info@cvte.nl.