Mijn eindexamen

vmbo GL
Slaag-zakregeling gl/tl

Zo ben je geslaagd op vmbo GL/TL

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:

 1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
 3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
  • al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of
  • je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is
 4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'

LET OP

 • Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
 • Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1) doe je geen centraal examen.
 • Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.

Doe je het profielvak-cspe gl en heb je keuzevakken gevolgd:

Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken in het vrije deel worden gemiddeld tot één cijfer dat als cijfer van één vak meetelt bij de uitslagbepaling. Het zogenaamde combinatiecijfer. Het cijfer voor het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal keuzevakken dat je hebt.

Voorbeeld: 1 Profielvak 7 Keuzevak a 6 Keuzevak b 5

Het combinatiecijfer is dan 2x7 plus 6 plus 5 gedeeld door 4 = 6,25 is afgerond 6.

Voorbeeld: 2 Profielvak 7 Keuzevak a 6 Keuzevak b 5 Keuzevak c 6

Het combinatiecijfer is dan 3x7 plus 6 plus 5 plus 6 gedeeld door 6 = 6,33 is afgerond 6.

Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer wel een 4 of hoger.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor GL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers (dus ook het cijfer van het cse of cspe van het beroepsgerichte vak) op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Doe je vavo?

Ben je eerder gezakt en doe je nu opnieuw examen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Ook voor jou geldt dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers waarover de uitslag wordt vastgesteld, minimaal 5,50 moet zijn. Bij 5,49 ben je gezakt.

NB Dit geldt niet als je in 2020 examen hebt gedaan en je cijfers van 2020 betrokken zijn bij de uitslagbepaling. In dat geval geldt het gemiddelde van 5,5 niet als de vakken waarin je in 2020 examen hebt gedaan normaal gesproken ook een centraal examen hebben. Mocht je twijfelen welke regels op jou van toepassing zijn, dan kan je dit navragen op jouw school.

Cum laude geslaagd TL?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-TL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én
  • de vakken van het profieldeel, én
  • het hoogste cijfer uit het vrije deel
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.

Cum laude geslaagd GL?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-GL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én
  • de algemene vakken van het profieldeel, én
  • het cijfer voor het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager dan een 6 mogen zijn. Een 5 op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een 6 is.

Examenfolders

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het LAKS slaag-/zakfolders opgesteld. Bekijk de examenfolder van vmbo gl hier en vmbo tl hier.

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.