Mijn eindexamen

vmbo KB - digitaal
Slaag-zakregeling bb/kb

Zo ben je geslaagd op vmbo BB en KB

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:

 1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
 3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
  • al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of
  • je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is
 4. Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding zijn 'voldoende' of 'goed'

LET OP

 • Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
 • Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je geen centraal examen.
 • Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.

Doe je het profielvak-cspe en heb je keuzevakken gevolgd:

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde combinatiecijfer. Dit telt als cijfer van één vak mee in de uitslagbepaling.

Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer een 4 of hoger.

Het beroepsgerichte programma bestaat uit het beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken in het vrije deel. Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één keer meetellen in de uitslagbepaling, net zoals al je cijfers voor de algemene vakken.

Zo ben je geslaagd op vmbo BB leerwerktraject

 1. Je eindcijfer voor Nederlands is 6 of hoger;
 2. Je eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak is 6 of hoger;
 3. Je combinatiecijfer (het gemiddelde van de beroepsgerichte keuzevakken) is 6 of hoger.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken.

Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. Als je je beroepsgerichte profielvak in de derde klas hebt afgerond (in 2022), dan heb je toen geen cspe gedaan. Ook dan telt voor het berekenen van de 5,5 het schoolexamencijfer op één decimaal mee.

Cum laude geslaagd BB/KB?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-BB of vmbo-KB? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • het beroepsgerichte profielvak, én
  • de twee algemene vakken in het profieldeel, én
  • het combinatiecijfer uit het vrije deel
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager dan een 6 mogen zijn. Een 5 op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een 6 is.

Examenfolders

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het LAKS slaag-/zakfolders opgesteld. Bekijk de examenfolder van vmbo kb hier en vmbo bb hier.

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.