Mijn eindexamen

vmbo KB - digitaal

Toegankelijkheid

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom heeft de overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van mijneindexamen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Feedback en contact

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@cvte.nl.